Пути повышения рентабельности предприятия

  • 27 авг. 2011 г.
  • 5986 Слова
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
ЗАПОРОЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Кафедра фінансів
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Курсовая рАбота
-------------------------------------------------
по дисциплине «Финансовый анализ»
-------------------------------------------------
на тему: «Аналіз рентабельностіі фактори її зростання»
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------Руководитель
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Выполнил(а):
-------------------------------------------------
Ст. группы Ф-226
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник:
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Запорожье, 2011

ВВЕДЕННЯ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ І ФАКТОРИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ……………………………………………………………………..4
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ. ІНТЕГРАЛЬНИЙ ФІНАНСОВІЙ АНАЛІЗ……………………………………………………........6
РОЗДІЛ 3ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ "ЗКБМ"…………………………………………………………………………...15
4 РОЗДІЛ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВАТ "ЗКБМ"……………………….17
4.1 Аналіз фінансових результатів за даними фінансової звітності ВАТ "ЗКБМ"…………………………………………………………………………...17
4.2 Аналіз системи показників рентабельності ВАТ "ЗКБМ"………………..18
4.3 Факторний аналіз рентабельності активів по моделі Дюпон (трьохфакторнамодель)…………………………………………………………25
5 РОЗДІЛ РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АКТИВІВ ВАТ "ЗКБМ…………………………………………………………………………….28
ВСНОВКИ………………………………………………………………………..31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...32
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..34

ВСТУП

В даний час, з переходом економіки до ринкових стосунків, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність.Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їх фінансового стану: наявність, розміщення і використання грошових коштів.
Результати такого аналізу потрібні, насамперед власникам, а також кредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам. В даній роботі проводиться фінансовий аналіз підприємства саме з...
tracking img