Релігія та суспільство

  • 05 окт. 2010 г.
  • 1659 Слова
“Релігія та суспільство”

ПЛАН

Вступ

1. Релігія в житті суспільства. Її основні складові та соціальні функції

2. Значення релігії в сучасному суспільному житті

3. Релігія як сфера духовної культури суспільстваЛітература


Вступ

На сучасному етапі історії нашої країни особливе місце серед соціальних,
історичних, психологічних факторів національно-духовного відродження
зайняв фактор релігійний. В Україні, по суті, розпочався новий етап
розвитку релігійнихконфесій. Він породив безліч проблем, пов'язаних з
нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів урегулювання
міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих
міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу
свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулюваннядіяльності релігійних організацій.

Історія свідчить, що численні релігійні вірування і культи є продуктами
суспільного розвитку, відображають у своїх специфічних вченнях і
доктринах суттєві риси різних соціальних епох. У зв'язку з цим релігія є
універсальним духовним явищем у житті суспільства. Релігійне віруванняоб'єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні
верстви населення у ієрархічно побудовані церковні організації,
протиставляє за чітко визначеними конфесійними ознаками різні
угруповання віруючих і в контексті сучасних соціальних реформ може
сприяти консолідації різних громад віруючих у їхнійборотьбі проти
негативних соціальних відхилень і явищ, виконувати інші функції.

1. Релігія в житті суспільства.

Її основні складові та соціальні функції

Як особлива система духовної діяльності людей, релігія має власну
специфічну структуру. В ній можна виділититакі основні елементи, як
релігійна свідомість, релігійні почуття, релігійний культ, релігійні
організації.

Релігійна свідомість включає два взаємопов'язаних і водночас відносно
самостійних рівні: релігійні психологію та ідеологію.

Релігійна психологія — це сукупність властивихмасі віруючих уявлень,
почуттів, настроїв, звичок, традицій, пов'язаних із певною системою
релігійних ідей.

Релігійна ідеологія — це більш чи менш струнка система ідей, розробкою
та пропагандою яких займаються релігійні організації, професійні
богослови та служителі культу.В історичному аспекті релігійні психологія та ідеологія стають
сходинками розвитку релігії.

Релігійна ідеологія в сучасних релігіях включає в себе теологію, або
богослов'я, богословські концепції економіки, політики, права,
мистецтва, релігійну філософію тощо. Найважливішою частиною релігійноїідеології є теологія. Вона формулює докази ідеї Бога, Дає
систематизований виклад релігійних поглядів на світ, людину в світі, на
сенс її буття.

Джерелом ідеології кожної релігії є її святе писання (Тригатака — у
буддистів, Біблія — у християн, Коран — у мусульман та ін.)....