Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

  • 02 мая 2010 г.
  • 11664 Слова
Курсова робота
«Розірвання трудового договору за ініціативи працівника»

Виконала
студентка 3 курсу
Науковий керівник

2010
ПЛАН
Вступ.......................................................………………………………………3
Розділ 1. Поняття трудового договору і контракту…………………………51.1. Загальне поняття трудового договору..…………………..........................5
1.2. Поняття контракту як форми трудового договору..………………………8
Розділ 2. Припинення трудового договору …………………………………17
2.1 Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями……………………………………………………………………………...17
2.2 Розірвання трудового договору з ініціативи власника……………………22
2.3 Розірвання трудовогодоговору з ініціативи третіх осіб………………….33
Розділ 3. Припинення трудового договору за ініціативи працівника…...38
3.1 Порядок та підстави припинення трудового договору за ініціативи працівника………………………………………………………………………..38
3.2 Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника……42

3.3 Переведення працівника з його згоди ……………………………………..43Висновок................................……………………………...............................45
Список використаної літератури ……........................................................48

ВСТУП
Важливою рисою трудових договорів є їх сталість. Обидві сторони зацікавлені в тривалості трудових відносин, оскільки це дозволяє власнику або уповноваженому ним органу укомплектувати виробництво кадровими працівниками. За наявності постійних кадрів, які досконалознають виробництво, підприємство працює ритмічно, усуваються причини різних виробничих неполадок, зменшуються брак і порушення трудової дисципліни.
У стабільності трудових відносин зацікавлені також працівники, оскільки тривалість трудового договору позбавляє їх турбот про працевлаштування, дає змогу постійно підвищувати свою кваліфікацію, забезпечує працюючих постійним джерелом здобуттязасобів до існування.
Але сталість трудового договору не означає, що трудові відносини не можуть припинятись. Підставами такого припинення можуть бути події, до яких слід віднести смерть працівника або юридичні факти, перелік яких встановлює чинне законодавство про працю.
Термін «припинення трудового договору» є родовим поняттям, яке охоплює усі випадки припинення трудових відносин. В разіприпинення трудових відносин за волевиявленням однієї з сторін трудового договору або на вимогу профспілкового органу законодавством про працю вживається термін «розірвання трудового договору».
Підставами припинення трудового договору визнають: угоду сторін; закінчення строку трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їхприпинення; призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового органу; переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство або перехід на виборну посаду; відмова працівника від переведення на роботу в іншумісцевість разом з підприємством, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці; набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи; підстави, передбачені контрактом; у випадкунаправлення працівника за постановою суду до лікувально-трудового профілакторію.
В цій курсовій роботі я розкрию підстави розірвання трудового договору. Особлива увага приділяється питанням порядку та підстав припинення трудового договору та розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.

Розділ 1. Поняття трудового...