Самостоятельная работа по транспортному правуправу

  • 05 апр. 2012 г.
  • 1573 Слова
Доставка молочної продукції в межах України залізничним транспортом |Доставка молочної продукції в межах України автомобільним транспортом | |
|1. Відповідальність перевізника |1. Відповідальність перевізника |
|Перевозчик отвечает за сохранение груза, багажа, почты c момента |Перевозчик отвечает засохранение груза, багажа, почты c момента принятия их |
|принятия их к перевозке и до выдачи получателю, если не докажет, что |к перевозке и до выдачи получателю, если не докажет, что потеря, недостаток, |
|потеря, недостаток, порча или повреждение груза, багажа, почты |порча или повреждение груза, багажа, почты произошли вследствие |
|произошли вследствие обстоятельств, которыеперевозчик не мог |обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых |
|предотвратить и устранение которых от него не зависело. |от него не зависело. |
|Перевозчик отвечает за потерю, недостаток, порчу или повреждение |Перевозчик отвечает за потерю, недостаток, порчу или повреждение принятых к|
|принятых к перевозке груза, багажа, почты в размере фактического вреда,|перевозке груза, багажа, почты в размере фактического вреда, если не докажет,|
|если не докажет, что это произошло не по его вине. |что это произошло не по его вине. |
|(ГК України. Ст. 924) |(ГК України. Ст.924) |
| | |
|За незабезпечення залізницею подачі вагонів і контейнерів для виконання| |
|плану перевезень та заневикористання вантажовідправником поданих |За шкоду, заподіяну під час перевезення вантажу, перевізник несе |
|вагонів і контейнерів чи відмову від вагонів і контейнерів для |відповідальність: |
|виконання плану перевезень сплачується штраф у таких розмірах: |-у разі втрати або нестачі вантажу - в розмірі вартості багажучи вантажу, |
|за вантажі, перевезення яких планується у тоннах і вагонах, - з тонни |який втрачено або якого не вистачає; |
|по 5 відсотків ставки добової плати за користування вагонами; |-у разі пошкодження (псування) вантажу - в розмірі суми, на яку зменшилася |
|за вантажі, перевезення яких планується тільки у вагонах(контейнерах),|вартість багажу чи вантажу; |
|- за вагон (контейнер) по дві добові ставки плати за користування |-у разі втрати вантажу, зданого для перевезення з оголошенням його цінності, |
|вагонами (контейнерами). |- в розмірі оголошеної цінності багажу чи вантажу. |
|За незабезпечення завантаженнямаршруту з винної сторони стягується на |Якщо внаслідок пошкодження (псування) вантажу його якість змінилася |
|користь іншої сторони, крім штрафу за невиконання плану перевезень, |настільки, що він не може бути використаний за прямим призначенням, |
|штраф за маршрут у розмірі трьох добових ставок плати за користування |вантажовідправник (вантажоодержувач) має правовідмовитися від вантажу і |
|вагонами. |вимагати відшкодування завданих збитків. |
|Залізниця і відправник несуть таку ж відповідальність за недотримання |Вартість вантажу визначається виходячи з ціни, зазначеної в товарному чеку, |
|зобов'язань надпланових і...
tracking img