Социальная работа с детьми улицы

  • 08 дек. 2010 г.
  • 8685 Слова
Міністерство освіти та науки України
Одеський національний політехнічний університет
Гуманітарний факультет
Кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту

Курсовий проект
на тему:
«Соціальна робота з дітьми вулиці»

Виконала:
студентка 4 курсу
Браткевич Ю.О.
Керівникпроекту:
Корчемкіна О.О.


Одеса – 2010

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………...3
Розділ 1. Теоретичні основи соціальної роботи з дітьми вулиці......................6
1.1. Діти вулиці як особлива категорія клієнтів соціальної роботи………………………………………………………..........6
1.2. Форми та моделі соціальної роботи з дітьми вулиці…….............121.2.1. Методи роботи соціального працівника з дітьми вулиці...........12
1.2.2. Вулична соціальна робота з дітьми вулиці………………………………………………………………........16
1.3. Огляд законодавчої бази по роботі з дітьми вулиці…………………………………………………………………….19
Розділ 2. Соціальний проект для для роботи з дітьми вулиці «Дитяча надія»…………………………………………………………………………..…24
2.1.Характеристика ОБФ «Дорога к дому»……………………….....24
2.2. SWOT- аналіз………………………………………………...….....26
2.3. Загальна характеристика соціального проекту для роботи з дітьми вулиці «Дитяча надія»………………………………….….................................28
Висновки…………………………………………………………………………34
Cписок використаних джерел……………………………………………..…...36Додатки…………………………………………………………………………..38

Вступ
Актуальність курсового проекту полягає в необхідності розкриття особливостей соціальної роботи з дітьми вулиці. Проблема виникнення соціального явища діти вулиці в Україні являється однією з найскладніших і найактуальніших проблем: щодня тисячі позбавлених домашнього тепла дітей виходить на вулицю. За підрахунками науковців в Україні на 2007 рік налічувалося 200 тис. дітей сиріт і дітейпозбавлених батьківського піклування і лише 7 % - біологічних сиріт, які стали сиротами при живих батьках і частина з них ідуть жити на вулицю, і вулиця стає для них домівкою. І на сьогоднішній день кількість бездоглядних дітей невпинно зростає. Зараз в Україні налічується 200 тис. безпритульних з них більше 20% жертви сексуального насильства, 60% наркомани і 10-20% ВІЛ-інфіковані.
Проблемоюсоціально-педагогічної допомоги дітям вулиці займалися та займаються відомі вчені, як: Бородуліна С.Ю., Бочарова В.Г., Гапон Ю.А., Дахно Р., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р., Клейберг Ю.А., Максимова Н.Ю., Шакурова М.В. та інші.
Соціальне явище, яке узагальнено визначається поняттям „діти вулиці", існує в багатьох країнах світу, в тому числі і з високим рівнем соціально-економічного розвитку, воно є складним і неоднозначним явищем.Проблема дітей, що залишилися без батьківського піклування особливо загострилася в умовах сучасної кризи в сфері економіки, соціально-політичного життя, злочинності, брутального порушеннях прав неповнолітніх. Розв'язання цієї проблеми тісно пов'язане з майбутнім нашої держави і залежить не стільки від економічного розвитку суспільства, а насамперед від сфери духовності кожного громадянина.
В останні рокикількість підлітків, що полишають домівку, невпинно збільшується. Головні причини цього - проблеми в сім'ях (причому іноді навіть на перший погляд, благополучних) та зубожіння населення. Незважаючи на певні позитивні результати у вихованні підростаючого покоління в Україні та здобутті ним освіти, суспільне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в цілому не зазнало змін. Сирітствота дитяча безпритульність, бездоглядність, жебрацтво – це наслідок недостатньої уваги суспільства, насамперед органів соціальної опіки та піклування, до суспільних проблем сімей із дітьми. Невчасне виявлення проблемних сімей, зволікання з вилученням дітей із таких сімей, недостатній контроль суспільства за вихованням дітей у...