Шпаргалки политология

  • 26 нояб. 2009 г.
  • 5233 Слова
85. Т. Гоббс і Д. Локк про державу – дві моделі держави.
Держава є центральним інститутом політичної системи. В функціях держави концентрується основний зміст політики. Сам термін «держава» має два значення. В широкому розумінні держава розглядається як спільнота людей, що проживають на певній території і презентовані та зорганізовані органом вищої влади. Держава - багатоаспектнийсоціально-політичний феномен, що з'являвся в різних формах в різні соціально-історичні епохи.
Т.Гоббс покладався на політичну всемогутність держави. Англійський філософ називає держави, які виникли в результаті добровільної угоди, політичними державами, а держави, що з'являються за допомогою фізичної сили, - відносив до заснованих на придбанні і ставився до них негативно. Держава засновується людьми задлятого, щоб з її допомогою покінчити з «війною всіх проти всіх», властивій додержавшому стану, позбавитись страху незахищеності і постійної загрози насильницької смерті. Держава використовує силу, можливості і кошти всіх людей так, як вважає за необхідне для встановлення миру і загального захисту. У Т.Гоббса держава є машиною, що забезпечує «збереження» людей без врахування їх особистих інтересів:індивіди втрачають можливість змінити обрану ними форму правління і звільнитись з-під дії верховної влади, протестувати проти рішень одноосібного суверена. Орієнтація Гоббса на утвердзісення «залізного» державного порядку була набагато сильнішою від ідеї правової держави.
Д.Локк у визначенні природи держави також протиставляв природний і громадянсько-цивілізований стан людей. На відміну від Гоббса,він був упевненим прибічником правової державності.
За Локком, до виникнення держави люди перебували в природному стані, в якому не було «війни всіх проти всіх». Однак тут були відсутні органи, які могли б неупереджено розв'язувати суперечки між людьми і підтримувати загальний порядок. Д.Локк акцептує момент згоди, а не насилля: держава є сукупність людей, які об'єднались в одне ціле під егідоюними ж установленого спільного закону для організації загального регулювання.; Будуючи державу добровільно, люди якнайточніше відмірюють той об'єм повноважень, який вони передають державі. Держава і суспільство, згідно з Локком, пов'язані угодою і довірою, грунтуються на моральному порядку, знанні і праві. В його схемі держави вирішується протиріччя природного (в людині) і розумного (в політиці). Державаохороняє природні права громадян, суспільство стримує природне прагнення влади до панування, а влада приборкує природні інстинкти людини.
З метою попередження можливості поглинання суспільства та індивіда державою Д.Локк висунув ідею розподілу влади на законодавчу і виконавчу, з більш високим статусом законодавчої.

86. Політичний екстремізм.
На сучасному етапі все більше поширюються всвіті акції політичного екстремізму. Під політичним екстремізмом слід розуміти ідеологію і практику насильницького та протиправного досягнення політичних цілей.
Політичний екстремізм – це діяльність об’єднань громадян, інших організацій, посадових осіб і громадян, спрямована на насильницьку зміну конституційного ладу України, насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади, порушеннясуверенітету і територіальної цілісності України, організацію незаконних збройних формувань, розпалювання міжетнічної, расової або релігійної ворожнечі, а також публічні заклики до вчинення в політичних цілях протиправних діянь.
Екстремізм може викликати такі негативні наслідки:
-руйнування соціальних структур;
-збіднення значної частини населення;
-економічну і соціальну кризу;
-послабленнядержавної влади та дискримінацію її інститутів;
-занепад виконавчої дисципліни;
-зростання антисоціальних явищ тощо. Саме тому з проявами екстремізму слід боротися ще на етапі їх зародження.
Основні принципи протидії політичному екстремізму:
1) законності;
2) пріоритету забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина, у тому числі свободи совісті,...