Щоденник виконаної роботи під час проходження практики на дпдг «Еліта» в період з 30.06.08 по 30.08.08

  • 05 сент. 2010 г.
  • 604 Слова
Дата | Проведена робота | Підпис |
30.06.08 | Приїхав до ферми. Познайомився з керівництвом. Оглянув територію господарства. Пройшов інструктаж з техніки безпеки. | |
01.07.08 | Ознайомився змолочно-товарною фермою, з розведенням ВРХ. | |
02.07.08 | Вивчив технологію годівлі ВРХ різних статево-вікових груп. Приймав участь у годівлі телят. Вивчав раціони годівлі. | |
03.07.08 | Вивчивтехнологію утримання ВРХ різних статево-вікових груп. | |
04.07.08 | Приймав участь у переважуванні молодняку ВРХ до 6 місячного віку. | |
05.07.08 | Вивчив технологію виробництва молока намолочно-товарній фермі. Ознайомився з типом доїльної установки, обладнання. | |
07.07.08 | Приймав участь у проведенні контрольного доїння корів. | |
08.07.08 | Прибирав територію ферми, вивозив гній, молов зерно длягодівлі. | |
09.07.08 | Ознайомився з обладнанням для виробництва, зберігання первинної переробки молока. | |
10.07.08 | Проводив дослідження якості молока. | |
11.07.08 | Приймав участь угодівлі дорослої худоби та телят до 6 місячного віку | |
12.07.08 | Доїв корів вранці, в обід та ввечері. | |
14.07.08 | Приймав участь в осіменінні корів. | |
15.07.08 | Проводив відбір пробта визначав жир і білок в молоці. Миття посуду після дослідів. | |
16.07.08 | Випасав худобу. | |
17.07.08 | Робив щеплення проти інфекційних захворювань тварини. | |
18.07.08 | Вивчавнормативні документи та їх правила ведення. | |
19.07.08 | Брав кров у тварин для аналізу. | |
21.07.08 | Заповнював документи та проводив реєстрацію тварин | |
22.07.08 | Допомагав при бонітуванні тварин | |23.07.08 | Вивчав технологічну карту проведення ветеренарно-профілактичних заходів. Проводив дезінфекцію приміщення | |
24.07.08 | Заповнював племкартики | |
25.07.08 | Вивчав журнали щодоосіменіння та отелення корів. Прибирав в приміщеннях | |
26.07.08 | Проводив зважування тварин | |
28.07.08–29.07.08 | Будував загони для молодняку | |
30.07.08...