Buxgalteriya hisobi

  • 15 янв. 2013 г.
  • 2721 Слова
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ


Алишер Навоий номидаги Самарқанд Давлат Университети

ИҚТИСОДИЁТ ФАКУЛЬТЕТИ

“Бошқарув ҳисоби ва молия” кафедраси

Олий таълимнинг иқтисодий соҳаси5340100 “Иқтисодиёт” ва 5340200 “Менежмент” ихтисосликлари учун

“Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит” фанидан

Амалий машғулот ишланмалари

Тузувчилар:доц.С.А.Алиқулов, асс.О.Э.ЭрназаровСАМАРҚАНД – 2010 ЙИЛ

Гуруҳларда ечиш учун масалалар.
1-масала. Бухгалтерия ҳисоби халқаро тизимларига хос хусусиятлари
|№ |Халқаро тизимларга |Англосаксон |Континентал |Жанубий Америка |Ислом |Интернационал |
| |хос хусусиятлар| | | | | |
|1 |Инфляция даражасига корректировка | | | | | |
| |қилиш | | || | |
| | | | | | | |
|2 |Давлат режа органларининг талабини| | | | | |
||қондириш | | | | | |
| | | | | | | |
| | | || | | |
|3 |Инвестор ва кредиторларнинг | | | | | |
| |талабини кондириш | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|4 |Давлат назорат органларининг || | | | |
| |талабини қондириш | | | | | |
| | | | | | ||
| | | | | | | |
|5 |Банклар ва кредиторлар талабини | | | | | |
| |қондириш| | | | | |
| | | | | | | |
|6 |Кредиторларнинг ҳимоя қилиш | | |...
tracking img