Doc, docx, pdf, wps, rtf, odt.

  • 15 марта 2011 г.
  • 11883 Слова
[pic]

Рейтинговий звіт UNIG 002-001

Звіт про рівень кредитного рейтингу боргового інструменту

Тип кредитного рейтингу: довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту за Національною шкалою кредитних рейтингів

Емітент: ТОВ «Юнігран»

Вид облігацій: Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)

Форма існування: бездокументарна

Серія: АОбсяг випуску за номіналом: 30 000 000,00 грн. Номінальна вартість: 1 000,00 грн. Кількість облігацій: 30 000 шт.
Термін обігу: з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 05 липня 2010 року

Термін розміщення: з 10 липня 2007 рокудо 10 липня 2008 року

Термін погашення: 06 липня 2010 року

Відсоткова ставка: на перший – четвертий відсоткові періоди відсоткова ставка встановлюється в розмірі 15,0% річних, на п’ятий – восьмий, дев’ятий – дванадцятий відсоткові періоди встановлюється виконавчим органом Емітента, але не менше ніж 2,0% річних у гривні

Рівень кредитного рейтингу борговогоінструменту:

Прогноз:

Дата визначення: 26.07.2007 р.

Наданий у результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг позичальника (контрагента) визначено за Національною шкалою кредитних
рейтингів, на що вказують літери ua у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику тапризначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами, посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

Вихідна інформація

Для проведення процедури рейтингування агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «Юнігран» за 2004 – 1 кв. 2007 рр., а також внутрішню інформацію, надану підприємством у ходірейтингового процесу. Було проаналізовано інформацію стосовно усіх істотних аспектів діяльності товариства.

Кредитний рейтинг грунтується на інформації, наданій самим підприємством, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що єу розпорядженні рейтингового агентства.

Історія кредитного рейтингу

Дата 26.06.2007

Рівень рейтингу

прогноз

Визначення поточного кредитного рейтингу

Фактори, що сприяють підвищенню кредитного рейтингу

Фактори, що перешкоджають підвищенню кредитного рейтингу

|Основні показники | | | || |
| | | | | | |
|Основні балансові показники, тис. грн. | | | | | |
|Показник |2003 |2004 |2005|2006 |1 кв. 2007 |
|Актив |9 193,5 |18 570,6 |53 973,9 |59 399,1 |68 867,3 |
|Основні засоби |2 012,2 |7 523,5 |30 577,6 |33 407,3 |36 954,2 |
|Запаси |0,1|5,6 |5,5 |12,8 |10,5 |
|Дебіторська заборгованість за товари, |1 466,1 |7 527,7 |12 831,2 |14 536,3 |17 861,4 |
|роботи, послуги | | | | | |
|Власний капітал...
tracking img