Ererwef

  • 02 дек. 2010 г.
  • 4577 Слова
Вступ
В курсовому проекті необхідно дати обґрунтування використання джерел електричної енергії для проектуємих споживачів, використання раціональних схем розподілу електричної енергії. Економічні засоби монтажу та прокладки живлячих і розподільчих мереж.
1. Загальна частина.
1.1 Склад проекту.
Курсовий проект виконаний згідно з завданням і складається з пояснювальноїзаписки та графічної частини. Пояснювальна записка містить слідуючі розділи:
1. Загальна частина.
2. Електропостачання та силове обладнання цеху.
3. Розробка трансформаторної підстанції.
Графічна частина виконана на двох аркушах формату (А2)
Аркуш 1 -Схема електрична принципова
Аркуш 2 -План живлячих та розподільчих мереж 10 і 0,4 кВ
1.2. Вихіднідані.
Вихідними даними для виконання курсового проекту є завдання на курсовий проект, яке містить план розташування електрообладнання і таблицю 1. Переліку електрообладнання.
Таблиця 1
|№ поз |Назва споживачів |Поту-жність |Кв |Соs [pic][pic] |Tg[pic] |
| || | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|25 |90 |15|15 |15 |15 |

Заповнення таблиці здійснюється згідно з завданням на курсовий проект.
Для розрахунків струмів короткого замикання задана потужність короткого замикання на шинах Sк, мВа та довжина живлячої високовольтної лінії Lк, км.
1.2.1. Коротка характеристика виробничої діяльності проектуємого
об'єкту.
1.2.2. Коротка характеристикатехнологічного обладнання.
1.2.3. Характеристика будівельних конструкцій і умови навколишнього
середовища, категорія приміщень з точки зору пожежо - вибухонебезпеки,
та небезпеки враження електричним струмом.

1.3 Відомість документів на які є посилання в
проекті.
Таблиця 1.4

|№ п/п |Номер типового проекту (ЦІТП) |Автор проекту|Назва, рік випуску | | |
|1 |2 |3 |4 || |
| |
|Установка комплектного обладнання |
|2 |159-83 |М|Установка комплектних | | |
| | | |трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ з || |
| | | |трансформатором з масляним заповненням на 250| | |
| | | |і 400 кВА. Арм....
tracking img