Kok4uk

  • 22 февр. 2011 г.
  • 909 Слова
  |  |ЗАТВЕРДЖУЮ | |
|  |  | |
|(найменування підприємства,організації, установи) |  |(керівник підприємства, організації, установи) |
|  |  |  |  |  ||
|ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ |  |  |  |  |
|00.00.0000|№ 00 |  |(підпис) |  |(П.І.Б.) |
|Структурний |Відділ інформаційних технологій || |
|підрозділ:  | | ||
|Посада: |Системний програміст |  |  |
|  |  | |  |  |00.00.0000  |
| | | | | ||

1. Загальні положення
1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність системного програміста.
2. Системний програміствідноситься до категорії фахівців.
3. Системний програміст призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства заподанням начальника відділу інформаційних технологій.
4. Посадове підпорядкування:
|1.4.1 |Пряме підпорядкування |начальнику відділу інформаційних технологій...
tracking img