Referat naebka

  • 29 янв. 2011 г.
  • 331 Слова
Від часу виникнення життя на нашій планеті і до виходу рослин на сушу
пройшло багато часу. Вода стала не тільки колискою життя, а й основним
середовищем його подальшого розвитку. Водне середовищемає свої
переваги. Щоб жити у воді, рослинам не потрібні спеціальні опорні
структури, бо вода сама, маючи значну густину, підтримує організм.
Рослини в товщі води пересуваються або пасивно, тобто зводними течіями,
або активно, рухаючись за допомогою джгутиків, або ж прикріплюються до
якоїсь опори і ведуть нерухомий спосіб життя. У воді коливання
температури менш різкі, ніж на сущі, обмін речовиніз довкіллям у рослин
здійснюється всією поверхнею тіла. За водних умов значно полегшене і
розмноження рослин; спори і гамети, вільно рухаючись у воді,
забезпечують успішне розмноження та розселеннявидів.

Спочатку рослини могли жити у воді лише на певній глибині від поверхні.
На поверхню води вони змогли вийти тільки тоді, коли навколо Землі
утворився озоновий шар, який зменшив згубнийвплив ультрафіолетового
випромінювання на живі організми. Утворення озонового екрану також
дозволило рослинам вийти на сушу, до цього для них недосяжну.

Ми дуже мало знаємо про перші рослини, бо вонивсі вимерли, та й
викопних решток тих рослин знайдено небагато. Проте вчені все ж за
відбитками, залишеними давніми рослинами, змогли відтворити не лише
зовнішній вигляд перших мешканців суші, але йвивчити особливості їхньої
будови.

Наука, що вивчає викопні рослини, називається палеоботанікою і є галуззю
ботаніки.

Основним способом розмноження перших наземних рослин як вимерлих, так і
сучаснихбуло спорове розмноження, яке характерне і для водоростей, про
що ви вже знаєте. Всі вищі рослини, які розмножуються спорами, ботаніки
об'єднують під спільною назвою - вищі спорові рослини. До нихвідносять
відділи Риніофіти, Зостерофілофіти, Тримсрофіти, Псилотофіти, Бріофіти
(Мохоподібні), Лікоподіофіти (Плауноподібні), Еквізетофіти
(Хвощеподібні) і Поліподіофіти...
tracking img